Action Research

Onderzoeken en ontwikkelen langs de inhoud van het werk

Effectief beïnvloeden   

In het doen van action research (in goed Nederlands 'actie onderzoek') vallen diagnose en interventie samen. In plaats van eerst te onderzoeken en dan pas te veranderen, krijgt verandering vorm tijdens het onderzoek.
Veranderingen krijgen daarmee vorm in het gewone werk. Langs de inhoud van het werk onderzoeken en ontwikkelen betekent:

  • Met betrokkenen onderzoeken hoe de interactie tussen mensen in de organisatie verloopt en beoordelen in hoeverre deze interactie functioneel is voor het gewenste resultaat.
  • Samen nadenken over hoe de interactie positief beïnvloed kan worden
  • Experimenten inzetten; op de werkvloer andere dingen mogen proberen; lerende organisatie durven zijn. 

Action Research betekent met mensen continu onderzoeken wat belemmert en tegelijk werken aan oplossingsrichtingen die bijdragen aan de beoogde doelstellingen. 

Action Research maakt onderdeel uit van Strange.nl

Maurits Broekema T: 0621632622 E: maurits@strange.nl